Popularizácia pre verejnosť
Prednášky >>
Pripravujeme
28. septembra 2012.

Noc výskumníkov 2012
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Košice sa po roku znova zapoja do celoeurópskej siete vedecko-popularizačných podujatí Noc výskumník >>
23. septembra 2011.

Noc výskumníka 2011
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Košice sa po roku znova zapoja do celoeurópskej siete vedecko-popularizačných podujatí Noc výskumník >>
11. mája 2011.

Elektrina v nás - je filmový Matrix naozaj len fikcia? - RNDr. Ján Gálik, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Pamätáte si na film Matrix? Viete prečo držali stroje ľudí uväznených v zámotkoch na obrovských plan >>
28. apríla 2011.

Kozmické žiarenie a kozmické počasie - Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Pred takmer 100 rokmi bolo objavené kozmické žiarenie (KZ) - tok častíc vysokých energií urýchľovaný >>
30. marca 2011.

Blízky východ včera a dnes - PhDr. Gabriel Pirický, PhD
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Súčasné udalosti na Blízkom východe vyvolali mimoriadne veľký záujem médií. Vďačnosť témy spočíva ok >>
24. februára 2011.

Kozmológia v kvapke supratekutého hélia - RNDr. Peter Skyba, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Kozmológia je veda, ktorá sa zaoberá vznikom a vývojom vesmíru. Do dnešných dní ľudstvo nie je na ta >>
27. januára 2011.

Banderovci - mýtus a realita - PaedDr. Marián Gajdoš, CSc
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Po 1. svetovej vojne, revolúcii v Rusku a rozdelení Ukrajiny medzi Poľsko a Rusko idea ukrajinskej š >>
08. decembra 2010.

Matematika fraktálov - Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Moderný človek sa pozrie na fraktál a povie si „Aký pekný obrázok.“ Moderný vedec sa poz >>
18. novembra 2010.

Zemetrasenia a seizmické vlny: nechcená katastrofa i nenahraditeľný nástroj poznávania našej planéty a vesmíru - Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V priemere vznikne za rok približne 120 zemetrasení v intervale magnitúd 6.0-6.9. Každé z nich môže  >>
14. októbra 2010.

Čo vieme o vzniku miest na Slovensku? - Mgr. Drahoslav Magdoško
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Od ktorého obdobia hovoríme o mestách na našom území? Čo bolo príčinou ich vzniku? Kto boli ich obyv >>
24. septembra 2010.

Noc výskumníkov 2010
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Košice sú po prvýkrát súčasťou celoeurópskej siete vedeckých podujatí Noc výskumníkov a bude to bomb >>
17. júna 2010.

Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) - Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Výnimočný teoretický fyzik, predseda Učenej spoločnosti SAV, prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. nám 1 >>
13. mája 2010.

Ochorenia medzistavcových platničiek - prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Azda každý z nás už mal nejaké problémy s chrbticou. Je to daň, ktorú platíme za vzpriamenú polohu t >>
03. mája 2010.

Festival vedy SAV - Biológia
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Veda môže byť aj zábavná, príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Na desiatich stanovištiach uvidíte na >>
15. apríla 2010.

Výskum dávnej Číny: Pochopenie ľudských skúseností ako cesta pre riešenie dnešných problémov na Zemi - Mgr. Marina Čarnogurská, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Až donedávna naša západná civilizácia odsudzovala všetky iné svetonázorové poznatky a hodnoty, vytvo >>
25. marca 2010.

Svalovci sú stále `in` - od dinosaurov k parazitom - MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Pôvodcovia mnohých parazitárnych ochorení ľudí, aj hospodárskych zvierat trvalo cirkulujú v prírode. >>
25. februára 2010.

Supravodiče – zábava pre vedcov, alebo materiály budúcnosti? - Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Objav supravodivosti patrí medzi najvýznamnejšie objavy dvadsiateho storočia. Tento jav, pri ktorom  >>
28. januára 2010.

Zisky a zlyhania: Slovenská republika 1939 - 1945 v slovenskej historiografii - doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V najnovších slovenských dejinách je viacero miest, ktoré sú v očiach verejnosti i odborníkov kontro >>
09. decembra 2009.

Dve tváre proteínov - RNDr. Zuzana Gažová. CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V bežnom živote si málokto uvedomuje, že život na našej planéte by nemohol existovať bez proteínov,  >>
12. novembra 2009.

Možné zrážky asteroidov so Zemou - Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Je známe, že okolo našej planéty z času na čas prelietavajú asteroidálne telesá, ktoré keby sa so Ze >>
14. októbra 2009.

Aj najlepší priateľ človeka má svojich nepriateľov - parazitov - RNDr. Ingrid Papajová, PhD.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Nárast chovu psov a mačiek s rôznou mierou kontaktu s vonkajším prostredím spôsobil, že sa do popred >>
 Aj najlepší priateľ človeka má svojich nepriateľov- parazitov (papajova.pdf)
17. septembra 2009.

Ústredňa židov a jej kontroverzné postavenie v židovskej komunite - PhDr. Katarína Hradská, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Výskum holokaustu Židov žijúcich na území Slovenska sa po roku 1989 orientuje najmä na protižidovskú >>
 Ústredňa židov (ustredna_zidov)
10. júna 2009.

Magnetické kvapaliny - doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Magnetizmus nás sprevádza na každom kroku, málokto však vie kde všade sa ukrýva. Možno ani netušíte, >>
04. mája 2009.

FESTIVAL FYZIKY `09
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Ústav Experimentálnej Fyziky SAV v Košiciach oslavuje 40. výročie svojho založenia a preto vás pozýv >>
28. apríla 2009.

Komáre a líšky - nebezpečné známosti - MVDr. Martina Miterpáková, PhD
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V posledných rokoch došlo v dôsledku výrazných klimatických zmien k veľkému nárastu šírenia pôvodcov >>
12. marca 2009.

Územie dnešného Slovenska v 8. – 6. storočí pred Kristom - PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Pripravovaná prednáška vás zoberie na výlet do obdobia staršej doby železnej, ktorou sa končí najdlh >>
 Územie dnešného Slovenska v 8.-6. storočí pred Kristom (mirossayova)
12. februára 2009.

Košické výpravy do vesmíru - Ing. Ján Baláž, PhD.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V každodennom behu života si takmer neuvedomujeme, že naším životným prostredím nie je len planéta Z >>
 kosicke vypravy do vesmiru (kosicke_vypravy_do_vesmiru)
27. januára 2009.

Finančná kríza, jej príčiny a dôsledky - Ing. Jozef Glova, PhD
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Rok 2009 odštartuje projekt Hodina vedy prednáškou na aktuálnu tému, počas ktorej budete mať možnosť >>
 Finančná kríza - jej príčiny a dôsledky (glova)
11. decembra 2008.

Vznik Československej republiky r. 1918 - známe i menej známe skutočnosti - Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
28. október 1918 je už 90 rokov vedený ako dátum vzniku Československej republiky. Toto obdobie však >>
 Vznik Československej republiky v r. 1918 (ceskoslovensko)
06. novembra 2008.

Pohľad do mikrosveta pomocou najväčšieho mikroskopu - čo nám ukáže? - Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Doterajšie prístroje na dokázanie existencie božskej častice nestačili, podarí sa to tomu najzložite >>
 Pohľad do mikrosveta pomocou najväčšieho mikroskopu (bruncko)
16. októbra 2008.

Aj malý “had” môže spôsobiť problémy - Ing. Marek Renčo, PhD
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Prednáška o živočíšnych škodcoch rastlín určená nielen pre poľnohospodárov a záhradkárov. >>
 "Aj malý ""had"" môže spôsobiť veľké problémy" (hadatka)
23. septembra 2008.

Akcia JUH - Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Opatrenia komunistického režimu proti nepriateľom socialistického Československa maďarskej národnost >>
18. júna 2008.

Letné nástrahy lesa, alebo nielen o kliešťoch - Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
 >>
 Letné nástrahy lesa, alebo nielen o kliešťoch (klieste)
15. mája 2008.

Svet v blízkosti absolútnej nuly - Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
 >>
 Svet v blízkosti absolútnej nuly (flachbart)

Archív prednášok
Strana   0-50|    počet záznamov 34.

1.
28. septembra 2012.

Noc výskumníkov 2012
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Košice sa po roku znova zapoja do celoeurópskej siete vedecko-popularizačných podujatí Noc výskumník >>

2.
23. septembra 2011.

Noc výskumníka 2011
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Košice sa po roku znova zapoja do celoeurópskej siete vedecko-popularizačných podujatí Noc výskumník >>

3.
11. mája 2011.

Elektrina v nás - je filmový Matrix naozaj len fikcia? - RNDr. Ján Gálik, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Pamätáte si na film Matrix? Viete prečo držali stroje ľudí uväznených v zámotkoch na obrovských plan >>

4.
28. apríla 2011.

Kozmické žiarenie a kozmické počasie - Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Pred takmer 100 rokmi bolo objavené kozmické žiarenie (KZ) - tok častíc vysokých energií urýchľovaný >>

5.
30. marca 2011.

Blízky východ včera a dnes - PhDr. Gabriel Pirický, PhD
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Súčasné udalosti na Blízkom východe vyvolali mimoriadne veľký záujem médií. Vďačnosť témy spočíva ok >>

6.
24. februára 2011.

Kozmológia v kvapke supratekutého hélia - RNDr. Peter Skyba, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Kozmológia je veda, ktorá sa zaoberá vznikom a vývojom vesmíru. Do dnešných dní ľudstvo nie je na ta >>

7.
27. januára 2011.

Banderovci - mýtus a realita - PaedDr. Marián Gajdoš, CSc
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Po 1. svetovej vojne, revolúcii v Rusku a rozdelení Ukrajiny medzi Poľsko a Rusko idea ukrajinskej š >>

8.
08. decembra 2010.

Matematika fraktálov - Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Moderný človek sa pozrie na fraktál a povie si „Aký pekný obrázok.“ Moderný vedec sa poz >>

9.
18. novembra 2010.

Zemetrasenia a seizmické vlny: nechcená katastrofa i nenahraditeľný nástroj poznávania našej planéty a vesmíru - Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V priemere vznikne za rok približne 120 zemetrasení v intervale magnitúd 6.0-6.9. Každé z nich môže  >>

10.
14. októbra 2010.

Čo vieme o vzniku miest na Slovensku? - Mgr. Drahoslav Magdoško
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Od ktorého obdobia hovoríme o mestách na našom území? Čo bolo príčinou ich vzniku? Kto boli ich obyv >>

11.
24. septembra 2010.

Noc výskumníkov 2010
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Košice sú po prvýkrát súčasťou celoeurópskej siete vedeckých podujatí Noc výskumníkov a bude to bomb >>

12.
17. júna 2010.

Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) - Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Výnimočný teoretický fyzik, predseda Učenej spoločnosti SAV, prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. nám 1 >>

13.
13. mája 2010.

Ochorenia medzistavcových platničiek - prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Azda každý z nás už mal nejaké problémy s chrbticou. Je to daň, ktorú platíme za vzpriamenú polohu t >>

14.
03. mája 2010.

Festival vedy SAV - Biológia
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Veda môže byť aj zábavná, príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Na desiatich stanovištiach uvidíte na >>

15.
15. apríla 2010.

Výskum dávnej Číny: Pochopenie ľudských skúseností ako cesta pre riešenie dnešných problémov na Zemi - Mgr. Marina Čarnogurská, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Až donedávna naša západná civilizácia odsudzovala všetky iné svetonázorové poznatky a hodnoty, vytvo >>

16.
25. marca 2010.

Svalovci sú stále `in` - od dinosaurov k parazitom - MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Pôvodcovia mnohých parazitárnych ochorení ľudí, aj hospodárskych zvierat trvalo cirkulujú v prírode. >>

17.
25. februára 2010.

Supravodiče – zábava pre vedcov, alebo materiály budúcnosti? - Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Objav supravodivosti patrí medzi najvýznamnejšie objavy dvadsiateho storočia. Tento jav, pri ktorom  >>

18.
28. januára 2010.

Zisky a zlyhania: Slovenská republika 1939 - 1945 v slovenskej historiografii - doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V najnovších slovenských dejinách je viacero miest, ktoré sú v očiach verejnosti i odborníkov kontro >>

19.
09. decembra 2009.

Dve tváre proteínov - RNDr. Zuzana Gažová. CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V bežnom živote si málokto uvedomuje, že život na našej planéte by nemohol existovať bez proteínov,  >>

20.
12. novembra 2009.

Možné zrážky asteroidov so Zemou - Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Je známe, že okolo našej planéty z času na čas prelietavajú asteroidálne telesá, ktoré keby sa so Ze >>

21.
14. októbra 2009.

Aj najlepší priateľ človeka má svojich nepriateľov - parazitov - RNDr. Ingrid Papajová, PhD.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Nárast chovu psov a mačiek s rôznou mierou kontaktu s vonkajším prostredím spôsobil, že sa do popred >>

22.
17. septembra 2009.

Ústredňa židov a jej kontroverzné postavenie v židovskej komunite - PhDr. Katarína Hradská, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Výskum holokaustu Židov žijúcich na území Slovenska sa po roku 1989 orientuje najmä na protižidovskú >>

23.
10. júna 2009.

Magnetické kvapaliny - doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Magnetizmus nás sprevádza na každom kroku, málokto však vie kde všade sa ukrýva. Možno ani netušíte, >>

24.
04. mája 2009.

FESTIVAL FYZIKY `09
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Ústav Experimentálnej Fyziky SAV v Košiciach oslavuje 40. výročie svojho založenia a preto vás pozýv >>

25.
28. apríla 2009.

Komáre a líšky - nebezpečné známosti - MVDr. Martina Miterpáková, PhD
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V posledných rokoch došlo v dôsledku výrazných klimatických zmien k veľkému nárastu šírenia pôvodcov >>

26.
12. marca 2009.

Územie dnešného Slovenska v 8. – 6. storočí pred Kristom - PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Pripravovaná prednáška vás zoberie na výlet do obdobia staršej doby železnej, ktorou sa končí najdlh >>

27.
12. februára 2009.

Košické výpravy do vesmíru - Ing. Ján Baláž, PhD.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
V každodennom behu života si takmer neuvedomujeme, že naším životným prostredím nie je len planéta Z >>

28.
27. januára 2009.

Finančná kríza, jej príčiny a dôsledky - Ing. Jozef Glova, PhD
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Rok 2009 odštartuje projekt Hodina vedy prednáškou na aktuálnu tému, počas ktorej budete mať možnosť >>

29.
11. decembra 2008.

Vznik Československej republiky r. 1918 - známe i menej známe skutočnosti - Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
28. október 1918 je už 90 rokov vedený ako dátum vzniku Československej republiky. Toto obdobie však >>

30.
06. novembra 2008.

Pohľad do mikrosveta pomocou najväčšieho mikroskopu - čo nám ukáže? - Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Doterajšie prístroje na dokázanie existencie božskej častice nestačili, podarí sa to tomu najzložite >>

31.
16. októbra 2008.

Aj malý “had” môže spôsobiť problémy - Ing. Marek Renčo, PhD
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Prednáška o živočíšnych škodcoch rastlín určená nielen pre poľnohospodárov a záhradkárov. >>

32.
23. septembra 2008.

Akcia JUH - Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
Opatrenia komunistického režimu proti nepriateľom socialistického Československa maďarskej národnost >>

33.
18. júna 2008.

Letné nástrahy lesa, alebo nielen o kliešťoch - Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
 >>

34.
15. mája 2008.

Svet v blízkosti absolútnej nuly - Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
[Popularizácia pre verejnosť /  / Prednáška]
 >>


Strana   0-50|    počet záznamov 34.